معنی این واژه چیست؟

توجه: واژه برای استفاده در تلفن همراه و تبلت بهینه شده است.

واژه را به دوستان‌تان هدیه دهید: LinkedIn Facebook Twitter Google Email