Vajje

about vajje

vajje seat (Vajje.com) یک واژه‌نامه دانشنامه‌ای نوین چندزبانه با تمرکز بر زبان فارسی است که به علت فقدان چنین واژه‌نامه‌ای ایجاد شده است و حاصل ماه‌ها کار پژوهشی و برنامه‌نویسی است تا سخن‌وران، پژوهش‌گران و دانش‌وران فارسی‌زبان را در استفاده از این زبان غنی و فرهنگ‌ساز یاری کند. این پایگاه برای اولین بار در تاریخ تلفظ واژه‌های فارسی را با الفبای بین‌المللی آوانگاری (IPA) ارایه می‌کند. افزون بر آن موارد زیر را نیز در صورت وجود برای هر واژه ارائه می‌کند:

در صورتی که نظر، نقد، پیشنهاد یا پرسشی دارید می‌توانید آن را به نشانی vajje@outlook.com ارسال نمایید. مشتاقانه در انتظار پیام‌های شما هستیم.

Web host

vajje in on the powerful irPowerWeb servers

related sources

در زیر فهرست پایگاه‌هایی که امکان جست‌و‌جو در واژه را برای کاربران خود فراهم کرده‌اند، را می بینید.

در صورتی که پایگاه شما نیز قابلیت مشابهی دارد برای اضافه شدن آن به لیست با آدرس Vajje@outlook.com مکاتبه فرمایید.

vajje history

back