واژه‌نامه ترکی به فارسی

مهدی مرادی


Turkish Persian

این فرهنگ ترکی-فارسی به روش اتوماتیک ایجاد شده است و ممکن است کم وکاستی های داشته باشد .وضمنا برای هر کلمه فقط یک معادل آورده شده است . از آنجا که فرهنگی الکترونیکی برای زبان ترکی و فارسی وجود نداشت، ایده ی ساخت آن به ذهنم رسید.منتظر نظراتتون هستم مهدی مرادی دانشجوی ارشد زبانشناسی رایانشی دانشگاه شریف ساغ اولون وطن داشلاریم