زلاند جدید
[ز د ج َ]
{اخ}
کشوری است که از دو جزیره بزرگ و نزدیک بهم تشکیل یافته که در اقیانوسیه و بر 12000000 گزی جنوب شرقی استرلیا واقع است . پایتخت آن ولینگتن و شهرهای عمده آن اوکلاند و کریس چورچ است . این سرزمین از سال 1840 م . مستعمره انگلیس گردید و از سال 1907 در شمار دمینیونهای مستقل درآمد. مساحت این کشور 267847کیلومترمربع است و 2037600 تن سکنه دارد. دو جزیره که یکی شمالی و دیگری جنوبی است ، بوسیله تنگه کوک از یکدیگر جدا میشوند. اساس اقتصاد این کشور کشاورزی و دامداری است و محصولات این کشور لبنیات و گوشت است . بیشتر کارخانه های این کشور، در زمینه تولید مواد غذائی فعالیت دارند. اوکلاند در شمال غربی و ولینگتن در جنوب جزیره شمالی و کریس چورچ در مشرق جزیره جنوبی واقع است . (از لاروس ).
Ads.: ترجمه کتاب قیمت ترجمه