mediastinum
میان پرده، قاسم الصدر
/mē´dē as tī´nǝm/
n., pl.
● (کالبد شناسی - بافت دیواره مانندی که دو حفره‌ی بدنی یا دوبخش از یک اندام را از هم جدا می‌کند) میان‌دیواره،تیغه‌ی میانی
● پرده‌ی میان سینه،میان پرده
● (حفره‌ای که قلب و سایر اندام قفسه‌ی سینه بجز ریه‌ها در آن قرار دارند) دل کاواک
Ads.: ترجمه کتاب قیمت ترجمه